Shërbimet tona

Dergesa Brenda 24 oreve

Dergesa te Koliposta/Thaseve

Dergese ne te gjithe Shqipërinë

Posta e letrave.

Informacion i Përgjithshëm

Informacion mbi sherbimin e ofrua

• Derguesi (klienti) pajiset me nje account ne sistemin Turboo.al app ku ben te mundur regjistrimin dhe informimin mbi historikun e dergeses

• Korrieri merr në dorëzim pakot në ambientet e derguesit

• Klienti plotëson te dhenat dhe te gjithe informacionin ne Turboo.al app të pakos si dhe printon Manifestin Shoqërues, i cili përmban të gjitha elementet e nevojshme.

• Ngarkimi realizohet në praninë dhe mbikëqyrjen e korrierit Turboo.al shpk dhe magazinierit të Klientit.

• Pas procesit të përpunimit në ambientet e Turboo.al shpk , dërgesat nisen për shpërndarje në destinacionet përkatëse, sipas të dhënave të Klientit.

• Përfaqësuesi (agjenti) i Turboo.al shpk kontakton me telefon Marrësin e pakos për të konfirmuar dorëzimin e saj.

• Pas dorëzimit të pakos në destinacion derguesi njoftohet elektronikisht nepermjet Turboo.al app

• Në fund të çdo procesi realizohet edhe mbyllja financiare e dërgesës.

• Turboo.al shpk i dërgon Klientit faturën mujore pas konfirmimit elektronik.

• Pagesa mund të bëhet në cash, çek ose transfertë bankare.

• Zyrat Turboo.al shpk janë të hapura nga ora 08.00 deri 21.00. Nëse keni nevojë për shërbime speciale korrier ekspres, ju lutem kontaktoni personat përgjegjës në cel: 044525200/ 0697066005

• Turboo.al shpk ofron Shërbimin Postar Ekspres “ Door-to-Door”, i cili mundëson marrjen, dërgimin dhe dorëzimin e letrave dhe pakove nga vendodhja e dërguesit në vendodhjen e marrësit në të gjithë Shqipërinë. Ky shërbim përfshin edhe ruajtjen dhe paketimin e dërgesës.

• Koha limit e tërheqjes (apo marrjes në dorëzim) së dërgesave brenda qytetit dhe dorëzimi në të njëjtën ditë është 12:30

• Koha për tërheqjen brenda vendit deri në fund të ditës.
• Shpërndarja realizohet brenda 24 ore si për Tiranën 47-72 orë për rrethet.

Cmimet

TARIFAT E SHËRBIMIT TË DËRGESAVE BRENDA TIRANES:
Pesha e objektit Tarifa në lekë
0 – 2000 gr 200
2001 gr – 3000 gr 250
3001 gr – 4000 gr 300
4001 gr – 5000 gr 350
5001 gr – 6000 gr 400
6001 gr – 7000 gr 450
7001 gr – 8000 gr 500
8001 gr – 9000 gr 550
9001 gr – 10000 gr 600
10001 gr – 11000 gr 650
11001 gr – 12000 gr 700
12001 gr – 13000 gr 750
13001 gr – 14000 gr 800
14001 gr – 15000 gr 850
15001 gr – 16000 gr 900
16001 gr – 17000 gr 950
17001 gr – 18000 gr 1000
18001 gr – 19000 gr 1050
19001 gr – 20000 gr 1100


TARIFAT E SHËRBIMIT TË DËRGESAVE NDËRMJET QYTETEVE:
Pesha e objektit Tarifa në lekë
0 – 2000 gr 300
2001 gr – 3000 gr 350
3001 gr – 4000 gr 400
4001 gr – 5000 gr 450
5001 gr – 6000 gr 500
6001 gr – 7000 gr 550
7001 gr – 8000 gr 600
8001 gr – 9000 gr 650
9001 gr – 10000 gr 700
10001 gr – 11000 gr 750
11001 gr – 12000 gr 800
12001 gr – 13000 gr 850
13001 gr – 14000 gr 900
14001 gr – 15000 gr 950
15001 gr – 16000 gr 1000
16001 gr – 17000 gr 1050
17001 gr – 18000 gr 1100
18001 gr – 19000 gr 1150
19001 gr – 20000 gr 1200